Mijn TOZO uitkering wordt teruggevorderd

Heb ik recht op een TOZO uitkering? 
Ik heb een TOZO uitkering aangevraagd, maar deze is afgewezen?
Ik moet een (deel van) TOZO uitkering terugbetalen?

TOZO aanvraag en uitkering

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten zijn de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandig ondernemers die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden, tenzij u als ondernemer weer inkomsten heeft boven het sociaal minimum.

Bezwaar en beroep

Wij helpen u graag bezwaar te maken tegen een foutief vastgestelde TOZO uitkering. Wij hebben hier al enkele cliënten mee geholpen met een positief resultaat tot gevolg. Het gaat dan om het afwijzen van een TOZO uitkering terwijl er wel degelijk recht bestond op de uitkering. Of het ging om het terugbetalen van gelden, terwijl daar een foute berekening aan ten grondslag lag.
Wij helpen u en nemen alle zaken uit handen. Wij stellen bezwaar in (binnen 6 weken na het genomen TOZO besluit) en eventueel beroep bij de Rechtbank (binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar).
Kortom; niet alleen verkeersboetes, maar ook TOZO beschikkingen vechten wij gratis voor u aan. Meld uw zaak hier aan.

Ferdi Eggink

Juridisch adviseur E-mail ons 0681562262

Anderen bekeken ook

Zaak starten