Kosten

Meestal gratis bezwaar en beroep!

Krijgt u geheel of gedeeltelijk gelijk van de gemeente of van de Rechtbank, dan zal de overheid, degene die een beschikking heeft opgelegd aan u, de kosten van onze beroepsmatig verleende rechtsbijstand vergoeden. Dit vloeit voort uit de wet. Dat is wel dé eis om de kosten vergoed te krijgen. Degene die u heeft geholpen dient beroepsmatig rechtsbijstandverlener te zijn. Dat is hier aan de orde en dus betaalt de overheid onze kosten aan u. Wij factureren deze kosten vervolgens aan u en zodoende is de rechtsbijstand voor u vrijwel altijd en geheel gratis geweest. Dit volgt uit de wet (Besluit Proceskosten Bestuursrecht). Deze kostenvergoedingen zijn forfaitair geregeld. Dat wil zeggen dat voor een bepaalde handeling (zoals een beroepschrift of het verschijnen ter zitting) een vast bedrag staat. Dit besluit vindt toepassing in een veelvoud aan procedures tegen de overheid, ook tegen WOZ of WMO procedures.

Mochten wij tóch kosten in rekening brengen voor uw procedure, dan bespreken we dit met u vooraf.

Neem snel contact met ons op of meld meteen uw zaak aan!

Ferdi Eggink

Juridisch adviseur E-mail ons 0681562262

Anderen bekeken ook

Zaak starten