Kosten

Gratis bezwaar en beroep!

Krijgt u geheel of gedeeltelijk gelijk van de gemeente of van de Rechtbank, dan zal de overheid, degene die een naheffing heeft opgelegd aan u, de kosten van onze beroepsmatig verleende rechtsbijstand vergoeden. Dit vloeit voort uit de wet. Dat is wel dé eis om de kosten vergoed te krijgen. Degene die u heeft geholpen dient beroepsmatig rechtsbijstandverlener te zijn. Dat is hier aan de orde en dus betaalt de overheid onze kosten en is de rechtsbijstand voor u geheel gratis geweest. Dit volgt uit de wet (Besluit Proceskosten Bestuursrecht). Deze kostenvergoedingen zijn forfaitair geregeld. Dat wil zeggen dat voor een bepaalde handeling (zoals een beroepschrift of het verschijnen ter zitting) een vast bedrag staat. Dit besluit vindt toepassing in een veelvoud aan procedures tegen de overheid, ook tegen opgelegde naheffingsaanslagen.

Neem snel contact met ons op of meld meteen uw zaak aan!

Ferdi Eggink

Juridisch adviseur E-mail ons 0681562262