Blog: staandehouding bij verkeersboete

STAANDEHOUDING, WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

Laat ik beginnen met artikel 5 van de Wahv; deze verplicht in beginsel tot staandehouding van een voertuig bij een verkeersovertreding. Tenzij dit niet mogelijk is. Op de tenzij kom ik later terug.

In beginsel moet er dus staande worden gehouden. Het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden (de hoogste instantie bij verkeersboetes) is hier ook zeer duidelijk in. O.a. in Arresten ECLI:NL:GHARL:2017:4935 r.o. 3, ECLI:NL:GHARL:2019:8608 en ECLI:NL:GHARL:2020:569. En zo zijn er nog wel meer Arresten die bovenstaande aangeven. Was er een reële mogelijkheid en heeft de ambtenaar niet gemotiveerd waarom er geen staandehouding heeft plaatsgevonden? Dan wordt de beschikking vernietigd.

Het Hof is in 2019 en in 2020 omgegaan met de grond van ambtenaren dat zij niet konden staande houden “omdat zij in een privé voertuig reden”, “op de fiets waren” of “geen STOP-bord aan boord had”. Het Hof geeft nu aan dat onder omstandigheden er overgegaan had kunnen worden tot staande houden (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:GHARL:2019:8608 en ECLI:NL:GHARL:2019:9542). Echter is dit geen kant en klare vrijspraak! Er zitten haken en ogen aanvast!

Ook als de persoon van de overtreding de agent of BOA spreekt vóórdat deze is begonnen met uitschrijven is er sprake van een reële mogelijkheid tot staande houden. Er ná natuurlijk niet meer. Dit geldt hoofdzakelijk bij parkeerboetes. En zo zijn er tientallen voorbeelden te bedenken.

Staandehouding verplicht, tenzij…

Terugkomend op de “tenzij” uit het begin van deze blog. Veelal schrijft een agent een boete uit, dient deze in bij het CJIB en vervolgens ploft de welbekende paarse brief bij u op de mat. U bent op de desbetreffende datum helemaal niet op plaats Y en tijd Z geweest! Hoe kan dat? Er kan uiteraard een foutief kenteken zijn genoteerd. Dit zal blijken uit het procesdossier, wat wij standaard voor u per zaak opvragen. Uit dit procesdossier moet ook blijken hoe de agent de overtreding heeft waargenomen en waarom er niet is overgegaan tot staandehouding. Dit moet uit het proces-verbaal blijken als de agent er een goede reden voor heeft, zie bijvoorbeeld ECLI:NL:GHARL:2014:6722.

Redenen voor geen staandehouding

Goede redenen om niet staande te houden zijn lastig te omschrijven. Wegrijdend van een agent kan een reden zijn tot niet staande houden. Rijden in een privé voertuig als agent kán een reden zijn. Het is allemaal vrij casuïstisch. Het Hof heeft een lijn getrokken waarbij er de ene keer wél wordt gehonoreerd dat er niet wordt staande gehouden en de andere keer weer niet. Dat ligt dus puur aan de zaak en de omschrijving van de verbalisant in het proces-verbaal.

Wanneer mag er wel worden afgezien van het niet hoeven staande houden? Bijvoorbeeld bij flitscamera’s! Hierbij wordt een foto gemaakt en deze wordt verstuurd. U wordt niet staande gehouden, maar deze wijze is wel geheel wettig.

Update 05 juli 2022: Ook bij een flitscamera langs de kant van de weg, dient de verbalisant uit te leggen waarom hij er niet voor heeft gekozen u staande te houden. Doet hij dit niet, dan gaat de boete van tafel. Het Hof heeft dit onlangs bepaald.

We hopen dat het voor u wat duidelijker is geworden. U kunt altijd uw zaak aanmelden bij ons, zodat wij uw verkeersboete kosteloos kunnen bezwaren. Zoals u ziet is het verkeersrecht gecompliceerd en lukt het de normale burger amper om bezwaren dan wel beroepen te winnen. Kies dus altijd voor een juridisch professional. 

© Deze blog is geschreven door F. Eggink, verkeersjurist bij Verbo Juridisch Advies.
Geschreven op 4 mei 2020

 

 

Ferdi Eggink

Juridisch adviseur E-mail ons 0681562262

Anderen bekeken ook

Zaak starten