CJIB beschikkingen Amsterdam vaak onterecht

AMSTERDAM: de stad van de VERBODEN!

Al geruime tijd handhaaft de gemeente Amsterdam op allerlei kleinigheden, zoals het onderdoor rijden van het Rijksmuseum met een brommer of snorfiets. Blijkbaar verboden volgens de borden. Juridisch gezien is dat nog maar de vraag.

Diverse zaken zijn reeds behandeld door Rechtbanken en het Hof en er zijn verrassende uitspraken gedaan. Bv deze: ECLI:NL:GHARL:2019:3868:

8. In het dossier bevinden zich verder twee afdrukken van een foto. Ze zijn donker en niet scherp. Op de foto zijn enkele lichten te zien. Datum en tijd onderaan de foto’s zijn leesbaar, evenals het onder één van de foto’s vergroot afgedrukte kenteken. De leesbare gegevens komen overeen met de gegevens in het zaakoverzicht. Op de donkere foto’s is in dit geval niet te zien of er iemand op de snorfiets zit en of er met de snorfiets wordt gereden.

9. Blijkens de verklaring van de ambtenaar is de gedraging vastgesteld met behulp van een camerasysteem. Naar aanleiding waarvan deze camera in werking treedt en één of meer foto’s maakt van een kenteken, blijkt niet uit het dossier. Het verweer van de gemachtigde dat de betrokkene met de snorfiets aan de hand heeft gelopen en daarmee ter plaatse niet is gereden, kan op grond van het dossier niet worden weerlegd. Aldus kan niet worden vastgesteld dat de betrokkene als snorfietser ter plaatse reed. Dit brengt mee dat niet kan worden vastgesteld dat de gedraging is verricht.

10. Het voorgaande brengt mee dat het hof de beslissing van de kantonrechter zal vernietigen voor zover daarbij het beroep tegen de inleidende beschikking ongegrond is verklaard en zal doen wat de kantonrechter had behoren te doen.

En zo gaat het keer op keer. Daarnaast is nog maar de vraag gezien de nieuwe Beleidskaders, of de inrichting wel voldoet aan de eisen van een voetgangersgebied. Ondergetekende zegt van niet. Ook staan de borden niet op de foto’s vermeld terwijl de Beleidskaders duidelijk aangeven dat dit verplicht is.

De Rechtbank Amsterdam heeft zich deze week gebogen over bovenstaande kwestie, maar geeft de officier de kans zich eerst te verweren tegen de 3 pagina’s aan verweren van ondergetekende.

Kortom; betaal niet zomaar uw boete! Laat deze boetes controleren door de juristen van Verbo Juridisch Advies. Meld uw boete hier aan.

Geschreven door: F. Eggink – Verbo Jurdisch Advies

Ferdi Eggink

Juridisch adviseur E-mail ons 0681562262

Anderen bekeken ook

Zaak starten