Blog – snelheidsboetes waar op te letten?

Wat te doen tegen een snelheidsboete?

Dat vragen veel mensen zich af. Waar ik ook kom, op feestjes, festivals of in een Rechtbank. Mensen vragen zich altijd af wat er gedaan kan worden aan een snelheidsboete. “Ik betaal hem wel gewoon”, hoor ik vaak. Misschien denkt u daar voortaan anders over na het lezen van deze blog.

We maken bij snelheidsboetes onderscheid tussen: geflitst worden (radarset of flitspaal) en tussen staande gehouden worden. Het staande houden kan worden opgedeeld in; staande worden gehouden door een undercover- of politieauto en worden gelaserd door een agent met een lasergun langs de kant van de weg.

In alle gevallen is het mogelijk hier bezwaar tegen te maken. Er kan immers van alles mis zijn. Te denken valt aan een verlopen ijking van een lasergun, geen geijkte politiewagen (agent leest snelheid af van zijn boordsnelheidsmeter) of geen ijkingstabel van de auto, het niet voldoen aan wettelijke voorschriften bij het gebruiken van de lasergun (wel/niet op statief), het van voren meten in plaats van achteren met een undercover auto op de snelweg, de bevoegdheid van een ambtenaar of het niet juist geplaatst staan van verkeersborden met de snelheid erop of in het ergste geval, dat een bord in zijn geheel ontbreekt. In deze blog wil ik op het laatste punt ingaan. Het gebeurt nog maar té vaak dat een bord (bijvoorbeeld bord H1, bebouwde kom bord) ontbreekt. De Tc Tubantia heeft in het verleden aandacht besteed in de courant aan een zaak van ons waarbij het H1 bord “Almelo” ontbrak :

Er is veel jurisprudentie (uitspraken van de Rechtbanken) omtrent het laatstgenoemde punt. Het komt in het kort hier op neer:

Als er sprake is van een flitsboete vanuit een flitskast, waar geen agent bij aanwezig is, dan dient, bij ontkenning van de juistheid van de bord, de rijroute kenbaar gemaakt te worden. Vervolgens ligt het op de weg van de Officier om schouwrapporten in te brengen. Deze moeten van vóór de vermeende overtreding zijn en van ná de vermeende overtreding en niet ouder dan één maand. Als er fysiek een agent bij de oplegging van de boete aanwezig was, dan gaat het Hof er vanuit dat alles klopt.

Bij zone borden (ook parkeerverbodszone-borden) geldt hetzelfde: de rijrichting moet bekend gemaakt worden, waarna de officier schouwrapporten moet inbrengen. Deze schouwrapporten moeten zijn ondertekend door de ambtenaar die geschouwd heeft (inclusief zijn naam) en moet de datum vermelden van de schouwdag. Er moet ook vermeld worden of er reeds incidenten met de borden in het verleden zijn geweest.

Bij alle andere snelheidsboetes die hierboven zijn genoemd “klopt alles”, aldus het Hof. Uiteraard kan er wel gerede twijfel ontstaan als u bewijzen heeft die aannemelijk maken dat er geen borden hebben gestaan. Of dat u niet te hard heeft gereden. Uiteraard gelden daar weer andere wegen voor om te bewandelen.

Echter; laat u niet ontmoedigen en stuur altijd uw boetes in naar ons. Wij doorlopen alle stappen en kijken of wij een opening kunnen vinden om uw boete kwijt te schelden. Dit uiteraard geheel gratis.

Meld uw boete hier aan.

© Geschreven door F. Eggink – jurist bij Verbo Juridisch Advies, 17 juni 2022

Ferdi Eggink

Juridisch adviseur E-mail ons 0681562262

Anderen bekeken ook

Zaak starten